Danh mục: Khoá học kế toán

Chuyên mục Khóa học kế toán sẽ cung cấp cho bạn hơn 30 khóa học kế toán uy tín, chất lượng chỉ có tại lamketoan.vn giúp các bạn có được những kiến thức về kế toán vững vàng hơn

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

  NỘI DUNG KHÓA HỌC  – Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. – Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình […]

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC + Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. + Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất […]

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

NỘI DUNG KHÓA HỌC  – Hướng dẫn thiết lập các báo cáo liên quan như sổ theo dõi vật tư, CCDC tồn kho – Hướng dẫn theo dõi hao mòn tài sản cố định và các đặc điểm của TSCĐ trong mô hình đơn vị sự nghiệp bệnh viện . – Lập các loại hồ […]

Khóa học lý thuyết nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC a. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp: – Khái niệm và phân loại hệ thống đơn vị hành chính sự nghiệp. – Cách phân loại các tài khoản kế toán theo số hiệu tài khoản, tính chất chung của các loại tài khoản tương […]

Khóa học lý thuyết nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Nguyên lý kế toán doanh nghiệp xét về góc độ lý thuyết thì nó là môn cơ sở của các chuyên ngành riêng thuộc khối kinh tế, tài chính nói […]